+31 (0)33-456 21 50

PVC stroken leggen

31-10-2019

PVC stroken leggen

De ondervloer dient blijvend droog, vlak en schoon te zijn. Eveneens dient de ondervloer druk en trekvast te zijn. Voldoet de ondervloer niet aan deze eisen neem dan contact op met een deskundige instantie of met Projectvloerenspecialist te bereiken onder telefoonnummer: +31 (0)33-456 21 50.

Want PVC stroken leggen doe je niet zo maar.

Er zijn veel zaken waar je op moet letten als je PVC stroken wilt gaan installeren. We bespreken een aantal zaken die van groot belang zijn om LVT te gaan installeren.

Veel voorkomende gebreken of aandachtspunten betreffende de ondervloer zijn: 

 • Grote oneffenheden in de vloer. 
 • Scheuren in de vloer. 
 • De drukvastheid van de vloer is onvoldoende. 
 • Het oppervlak is te poreus. 
 • Er is sprake van dilatatievoegen. Denkt u daarbij aan het eventueel moeten toepassen van speciale profielen en het laten aansluiten van de vloerbedekking. 
 • Is er sprake van ernstige vervuiling van de vloer t.g.v. b.v. olie, was, lak, lijm- en verfresten etc.
 • Zitten er niet gewenste niveauverschillen in de aansluiting met andere ruimten. 
 • Vallen de temperatuur en de luchtvochtigheidomstandigheden in de ruimte(n) waar u moet werken binnen de normen.
 • Als er sprake is van een vloerverwarmingssysteem overtuigd u zich er dan van dat er voorschriften aanwezig zijn voor het opstarten van de verwarming en of er tot zover volgens de regels is gehandeld. Een onjuiste temperatuur van de vloer kan voor u verstrekkende gevolgen met zich mee brengen. 
 • De ondervloer is wel of niet vrijdragend, maar niet of onvoldoende geventileerd. 
 • Niet vrijdragende vloeren gelijk aan of onder het maaiveld. • Niet vrijdragende vloeren onder het maaiveld en in het grondwater.
 • Vrijdragende vloeren, maar niet of onvoldoende geventileerd.

De ondergrond

In principe moeten alle typen afwerkvloer VOORGESTREKEN EN GEËGALISEERD worden omdat de geringste oneffenheid in de ondervloer, indien u egaliseren nalaat, zich zal gaan aftekenen.

Het vochtgehalte in de vloer

Alle vloeren uitgezonderd gietasfalt, kennen een maximaal toelaatbaar gewichtspercentage vocht. Alle ondervloeren hebben na het storten een droogtijd nodig, voordat u er probleemloos vloerbedekking op kunt verwerken. De droogtijd is afhankelijk van de dikte van de constructie, de weersgesteldheid, de verwarmingsmogelijkheden, de ontluchting etc. Indien het vochtpercentage van de ondervloer het toegestane percentage te boven gaat, dan is de ondervloer ongeschikt om daarop een dampdichte vloerbedekking te plaatsen.

Overtuigt u zich in alle gevallen met welke situatie u te maken heeft. b.v. is er sprake van een dampdichte folie tussen de constructie- en de afwerkvloer? Het is belangrijk dat het vochtpercentage binnen aanvaardbare normen zit. Nog veel belangrijker is, het zich ervan te overtuigen, dat het vochtpercentage van de vloer altijd binnen de norm blijft.

Vloerverwarming en pvc stroken

Bijna alle PVC stroken kan toegepast worden op vloeren met vloerverwarming. De volgende richtlijnen moeten worden opgevolgd om later geen schade te krijgen aan de ondervloer en de PVC stroken.

Uitgaande van een vrijdragende en geventileerde constructie:

 • Na het aanbrengen en laten drogen van de afwerkvloer moet de installateur de vloerverwarming volgens de richtlijnen aanzetten. 
 • De vloer moet geleidelijk worden opgewarmd met een stijging van 5°C per dag tot de maximale temperatuur. Hierna moet de vloerverwarming zeven dagen op de hoogste stand aanblijven, om er zeker van te zijn dat de vloer goed droog is. Hierna de vloer laten afkoelen. 
 • Het projectvinyl kan hierna volgens de verwerkingsvoorschriften gelegd worden. 
 • De vloerverwarming mag pas na drie dagen na het leggen weer in gebruik genomen worden tot een maximum van 28°C gemeten aan de oppervlakte van de afwerkvloer.

Home >>PVC stroken leggen

Wij helpen u graag verder neem contact op