+31 (0)33-456 21 50

Waaraan moet een goede dekvloer voldoen

06-06-2018

Waaraan moet een goede dekvloer voldoen

Om een succesvolle installatie van vloerbedekking te realiseren, is het van essentieel belang om de kwaliteit van de aangeboden ondervloer (dekvloer) te beoordelen, voordat hierop verdere verwerkingen plaatsvinden.

Waaraan moet een goede dekvloer voldoen

De ondergrond moet druk- en vormvast, blijvend droog, schoon en vrij zijn van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting. 

De volgende kwaliteitscriteria van de aangeboden ondervloer dienen beoordeeld te worden:

 • ondervloersamenstelling 
 • conditie van de toplaag 
 • drukvastheid 
 • hechtend vermogen van de afwerklaag 
 • constructie van de ondervloer

Ondervloersamenstelling (dekvloer)

Het is belangrijk om allereerst de samenstelling van de ondervloer vast te stellen, om hierop verantwoord verdere werkzaamheden te laten plaatsvinden. Wanneer men de ondervloersamenstelling heeft vastgesteld, kan men het juiste voorstrijkmiddel en egalisatieproduct toepassen. De meest voorkomende ondervloersamenstelling in de nieuwbouw- en renovatiesfeer zijn:

 • zand/cement dekvloer 
 • monolitisch afgewerkte beton dekvloer 
 • anhydriet vloer
 • houten vloeren 
 • gietasfalt vloeren 
 • magnesiet vloeren 
 • bestaande keramische tegelvloer 
 • siergrindvloer 

Conditie van de toplaag,  de toplaag van de ondervloer dient aan de volgende criteria te voldoen:

 • stofvrij 
 • vet- en vuilvrij 
 • droog 
 • trekvast 
 • scheurvrij 

Stofvrij maken van de vloer
De vloer stofvrij maken met een industriestofzuiger. Het vetvrij maken van de ondervloeren dient te geschieden met professionele ontvettingsmiddelen. Vervuilde ondervloeren vooraf schuren of stofvrij stralen te worden. Vanzelfsprekend dient de ondervloer droog te zijn, om de hechting van voorstrijkmiddelen en/of vloerbedekkingslijmen te kunnen garanderen. De trekvastheid van de ondervloeren dient onderzocht en beoordeeld te worden. Een goed hulpmiddel hiervoor is de zgn. Gitterritzprüfung. Scheuren in de ondervloer vooraf vastleggen met een epoxy-gietmortel en krammen.

Drukvastheid ondervloer

Ondervloeren met een onvoldoende drukvastheid kunnen tot aanzienlijke schade leiden. Om de drukvastheid van een ondervloer te beoordelen, is het inzetten van een zgn. Schlaghammerprüfung een goed hulpmiddel. In de renovatiesfeer, waar we te maken hebben met langdurig gebruikte ondervloeren, is de drukvastheid van de ondervloer vaak erg slecht. Na het egaliseren van deze vloeren, komt het vaak voor dat de aangebrachte egalisatielaag, na droging, craqueleert en loskomt van de ondervloer, waarbij het breukvlak plaatsvindt in de inferieure ondervloer. De schade kan buitengewoon grote vormen aannemen, als deze slechte ondervloeren inmiddels al belegd zijn met een kostbare vloerbedekking. Het is daarom zaak dat men de ondervloer pas accepteert als men overtuigd is van de kwaliteit van de vloer.

Hechtend vermogen van de afwerklaag

Afwerkvloeren, die hechtend op de constructievloer zijn aangebracht, dienen een goede vaste verbinding te vormen met de constructievloer. Wanneer het hechtend vermogen van de afwerklaag aan de constructievloer onvoldoende is of zelfs los ligt (holle klank), dient dit hersteld te worden. Er kan gekozen worden voor het vastleggen van de afwerklaag door het injecteren met een epoxy-injectiehars, maar er kan ook worden gekozen voor het uitzagen van de slecht hechtende afwerklaag, waarna deze plekken met reparatiemortel worden opgevuld. De risico´s van het aanbrengen van een vloerafwerking op slecht hechtende dekvloeren zijn bijzonder groot en de kosten kunnen uitermate hoog oplopen.

Constructie van de ondervloer

Het is buitengewoon belangrijk om voor aanvang van de werkzaamheden, de constructie van de ondervloer vast te stellen. Er zijn verschillende vloerconstructies:
a) vrijdragend, geventileerd
b) vrijdragend, onvoldoende/niet geventileerd
c) niet-vrijdragend boven het maaiveld
d) niet-vrijdragend onder het maaiveld
e) niet-vrijdragend in het grondwater.

In de gevallen b t/m e dient bij de toepassing van een dampremmende vloerbedekking (linoleum) en dampdichte vloerbedekking (PVC) vooraf altijd een vochtisolatiesysteem te worden aangebracht. Bij een vochtisolatiesysteem, aangebracht aan de bovenzijde van de vloer, dient men zich er van te overtuigen dat bestaande lijmrestanten geheel zijn verwijderd en de ondervloer bestand is tegen opgeslagen vochtigheid (magnesiet en anhydrietvloeren zijn niet geschikt). In geval van niet-vrijdragende vloeren in het grondwater, waar geen vochtisolatiesysteem aan de onderzijde van de ondervloer is aangebracht, kan drukvocht ontstaan en komt alleen een gietasfalt vloer als vochtisolatiesysteem, aan de bovenzijde van de ondervloer, in aanmerking bij de toepassing van dampremmende en dampdichte vloerbedekkingsmaterialen.

Home >>Waaraan moet een goede dekvloer voldoen

Wij helpen u graag verder neem contact op